logo

Privacyverklaring

4 Tiny Things, gevestigd aan de Nieuweweg 11, 3251AS Stellendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://4tinythings.nl/ Nieuweweg 11, 3251AS Stellendam
Lydia Korsman is de Functionaris Gegevensbescherming van 4 Tiny Things. Zij is te bereiken via 4tinythings@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken: 
4 Tiny Things verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 4tinythings@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 
4 Tiny Things verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
4 Tiny Things bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Zolang 4 Tiny Things bestaat of totdat u aangeeft dat u niet langer klant van  4 Tiny Things wenst te zijn.
Personalia                > Bewaartermijn > Zolang 4 Tiny Things bestaat of totdat u aangeeft dat u niet langer klant van  4 Tiny Things wenst te zijn.                        
Adres                       > Bewaartermijn > Zolang 4 Tiny Things bestaat of totdat u aangeeft dat u niet langer klant van  4 Tiny Things wenst te zijn.
Enzovoort                > Bewaartermijn > Zolang 4 Tiny Things bestaat of totdat u aangeeft dat u niet langer klant van  4 Tiny Things wenst te zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden: 
4 Tiny Things verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
4 Tiny Things gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 4 Tiny Things en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 4tinythings@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

4 Tiny Things wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
4 Tiny Things neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 4tinythings@gmail.com
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meldt u aan voor de nieuwsbrief en ben als eerste op de 
hoogte van onze nieuwste artikelen en kortingscodes. 

U kunt zich op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.
 
 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN